Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,441

Issue №9 (part 1) in 2011

Medical sciences
11-14
15-20
21-24
25-28
Gileva U.M., Adrianovskiy V.I., Lipatov G.Y., Lestev M.P.
29-33
34-36
37-39
40-44
45-47
Guryanova O.E., Gulevskaya T.S., Morgunov V.A., Shishkina L.V., Korshunov A.G., Zavalishin I.A.
48-52
53-56
Domnikova N.P., Nepomnyashchikh G.I., Bakarev M.A., Dolgikh T.Y., Kachesov I.V., Petrusenko E.E.
57-61
Dontsov D.V., Ambalov Y.M., Tsygankov M.V., Romanova E.B.
62-66
67-69
70-72
73-75
76-81
82-86
87-89
90-92
Kunitsyna N.M., Perekygin K.V., Fesenko E.V., Medevedev D.S.
93-95
96-99
100-103
104-106
Nosova M.N., Shakhmatov I.I., Vdovin V.M., Bondarchuk J.A., Kiselev V.I.
107-110
111-114
115-117
118-120
Sadykov F.A., Kildebekova R.N., Mingazova L.R., Kuramshina O.A.
121-123
124-125
126-129
Biological sciences
130-134
135-138
139-141
142-145
Pharmaceutical Sciences
Goncharov N.F., Michailov J.V., Goncharov N.N.
146-148
149-151
152-154
Medical sciences
Serebrennikova K.G., Kuznetsova E.P.
155-158
159-162
Shteiner M.L., Blashentseva S.A., Zhestkov A.V., Brylyaeva E.V., Ustinov M.S., Protasov A.D.
163-169