Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,441

Issue №9 (part 2) in 2011

Medical sciences
191-195
AgirovA.K., Agandjanyan N.A., Ozheva R.Sh., Lysenkov S.P.
196-201
202-205
Battakova S.B., Amanbekov U.A., Miyanova G.A., Muhametzhanova S.E., Fazylova M-D.A.
206-208
Beljaev A.N., Zahvatov A.N., Kozlov S.A., Safonov V.J., Kuznecov S.I., Shutova M.I., Anjushin I.L.
209-211
212-216
217-219
220-222
223-227
228-230
231-233
Dushkin A.V., Lykov A.P., Larina O.N., Gus’kov S.A., Evseenko V.I., Goldina I.A., Safronova I.V., Gaidul K.V., Lyakhov N.Z., Kozlov V.A.
234-237
238-240
Ermolenko A.S., Khayrullin F.R., Khayrullin R.M.
241-244
245-248
249-250
251-253
254-256
257-259
260-263
Maiborodin I.V., Drovosekov M.N., Toder M.S., Matveeva V.A., Kolesnikov I.S., Shevela A.I.
264-269
270-274
Onaev S.T, Balaevа E.A., Shadetova A., Kurmangalieva D.S.
275-278
Pinchasov B.B., Selyatitskaya V.G., Shorin Y.P., Astrakhantseva E.L., Anufrienko E.V.
279-282
283-286
287-289
290-294
295-298
299-303
Tkachenko A.N., Bakhtin M.U., Zharkov A.V., Antonov D.V., Khachatryan E.S., Sidorenko V.A.
304-308
309-313
Ustinova O.Y., Zaitseva N.V., Permyakov I.A., Vandysheva A.Y., Verikhov B.V.
314-317
318-321
322-325
Biological sciences
326-330
331-334
335-338
339-340
341-343
Shamova O.V., Orlov D.S., Yamschikova E.V., Orlov S.B., Kokryakov V.N.
344-348
Pharmaceutical Sciences
349-351