Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,087

Issue №11 (part 3) in 2012

Geographical Sciences
533-537
538-541
542-547
Teaching Science
548-554
555-559
560-562
563-566
567-571
572-575
Psychological Science
576-580
581-585
Engineering
Vurasko A.V., Driker B.N., Mertin E.V., Astratova G.V.
586-592
593-597
598-603
604-608
Isaeva A.S., Ryndin E.A., Ryndin E.A., Ryzhuk R.V.
609-614
Kolomiytsev A.S., Gromov A.L., Ilin O.I., Lisitsyn S.A., Kathanov B.S.
615-618
619-624
Kuskov V.N., Kolenchin N.F., Shadrina P.N., Safronov A.V.
625-629
630-635
636-639
Pristupchik N.K., Zaikin A.N., Zavyalov D.K., Kosheleva N.N.
640-644
645-651
652-655
Smirnov V.А., Tkachuk V.V., Polyakova V.V., Biryukov M.I.
656-659
660-664
665-669
670-674
Physics and mathematics
675-681
682-690
691-695
696-699
700-704
Povzner A.A., Volkov A.G., Kabirova L.R., Laskina A.E., Suslina N.N., Cherepanova A.N.
705-709
Rodin A.A., Rodin A.A., Didenkulova I.I., Didenkulova I.I., Pelinovsky E.N., Pelinovsky E.N.
710-714
715-721
Filanovich A.N., Volkov A.G., Volkov A.G., Povzner A.A., Skoryunov R.V., Shumikhina K.A., Mazurenko V.G.
722-726
Philology
Gatsalova L.B., Parsieva L.K.
727-730
Chemical sciences
Popova L.F., Vasyuk K.S., Vasilieva A.I., Repnicina O.N., Bechina I.N., Usacheva T.V.
731-734
Potapov V.A., Malinovich D.A., Amosova S.V.
735-738
Tlupova Z.A., Zhansitov A.A., Elcheparova S.A., Hashirova S.Y.
739-743
Economics
744-749
750-754
755-758
759-764
765-769
770-774
Plenkina V.V., Lenkova O.V., Osinovskaya I.V.
775-778
779-784
Symonenko V.N., Simonenko N.N., Starkova E.U.
785-789
790-793