Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,441

Issue №9 (part 3) in 2013

Medical sciences
319-322
Basova L.A., Karyakina O.E., Kochorova L.V., Martynova N.A.
323-326
Boyko O.V., Ahmineeva A.K., Gudinskaya N.I., Boyko V.I., Kozak M.D., Bendyug V.A.
327-329
330-334
335-339
Volkov D.V., Tarasenko V.S., Fadeev S.B., Krasikov S.I., Sharapova N.V., Kornilov S.A.
340-345
346-350
351-354
355-361
362-365
366-370
371-374
375-379
380-384
385-388
389-395
396-399
400-403
404-408
409-413
414-417
418-423
Novikov A.S., Reva I.V., Reva I.V., Reva G.V., Yamamoto Т., Yamamoto Т., Аbdullin E.A., Аbdullin E.A., Аlbrandt К.F., Аlbrandt К.F.
424-428
429-434
435-439
440-443
444-447
448-452
Reva I.V., Reva I.V., Reva G.V., Yamamoto Т., Yamamoto Т., Novikov A.S., Maloman N.Y., Girya O.Y., Lemeshko T.N., Terechov S.M., Danilenko M.V., Nedobilskaya Y.P., Usov V.V., Mitryashov K.V., Martynenko E.E.
453-459
460-467
468-471
Semenova I.N., Rafikova Y.S., Drovosekova I.V.
472-475
476-480
481-485
486-490
Philippova T.V., Efremushkin G.G., Chestnova Y.A., Khalturina I.G.
491-495
496-500
501-504
505-511
Scientific Review
512-518
519-522
Malyshev A.V., Trubilin V.N., Makkaeva S.M., Yanchenko S.V., Lysenko O.E., Al-Rashid Z.Z.
523-529
530-534
535-537