Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,087

Issue №10 (part 5) in 2013

Engineering
949-952
953-957
958-962
963-967
Davydovsky A.G., El-Grejd M., Yashin K.D., Osipovich V.S., Pilinevich L.P., Gedranovich Y.A.
968-972
973-977
978-981
982-985
Koroleva L.A., Podshivalova A.V., Panyushkina O.V.
986-990
991-995
996-1000
1001-1004
1005-1009
1010-1013
1014-1018
1019-1022
Sosnina E.N., Masleeva O.V., Pachurin G.V., Bedretdinov R.S.
1023-1026
1027-1032
1033-1039
1040-1044
Physics and mathematics
1045-1050
Kozelkov A.S., Kurulin V.V., Tyatyushkina E.S., Puchkova O.L., Lashkin S.V.
1051-1058
Chemical sciences
Bakina O.V., Glazkova E.A., Svarovskaya N.V., Lozhkomoev A.S., Lerner M.I., Chorobraya E.G., Pervikov A.V., Timofeev S.S.
1059-1062
Gorokhovskii A.V., Nikityuk T.V., Tretyachenko E.V., Tychkov Y.Y., Safonov V.V., Azarov A.S.
1063-1067
1068-1072
Biological sciences
Buraeva E.A., Malyshevsky V.S., Nefedov V.C., Timchenko A.A., Gorlachev I.A., Semin L.V., Shimanskaya E.I., Tribolina A.N., Kubrin S.P., Guglev K.A., Tolpygin I.E., Martynenko S.V.
1073-1077
1078-1083
1084-1089
1090-194
1095-1099
Economics
Imanberdiev B.D., Kasymov S.M., Turabaev G.K.
1100-1106
1107-1111
1112-1116
1117-1121
1122-1130
Teaching Science
1131-1135
Cultural
1136-1140
Sociological Science
1141-1144
1145-1148
Philology
Besolova E.B., Khurdamieva S.H.
1149-1152
Philosophy of Science
1153-1157