Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,441

Issue №9 (part 4) in 2013

Medical sciences
567-571
572-576
Alikhanova K.A., Omarkulov B.K., Abugalieva T.O., Zhakypbekova V.A.
577-581
582-585
Bezrodnova S.M., Gunchenko O.V., Aliyeva E.V.
586-590
591-595
596-601
602-605
Gafanovich E.Y., Korovin E.N., Lvovich I.Y., Sokolov I.M.
606-610
Grekhoff R.A., Kharchenko S.A., Suleymanova G.P., Cherkesova E.G., Zborovskaya I.A.
611-615
Grekhoff R.A., Kharchenko S.A., Suleymanova G.P., Zborovskaya I.A.
616-620
Grigorchuk O.S., Glebova K.V., Veiko N.N., Umriukhin P.E.
621-626
627-631
632-636
637-640
Evlakhov V.I., Poyasov I.Z., Kudryashov Y.A., Tsvyaschenko T.Y., Ryzhak A.P., Lyutov R.V.
641-645
646-649
Ivanova S.A., Boyko A.S., Fedorenko O.Y., Shhigoreva Y.G., Rudikov E.V., Borodyuk Y.N., Semke A.V., Bokhan N.A., Fedorenko O.Y.
650-654
Karpov S.M., Malеvanetz E.V., Kaloev A.D., Shevchenko P.P., Solomonov A.D., Kireeva O.G.
655-660
Kovaleva E.V., Doronin B.M., Morozov V.V., Seryapina Y.V.
661-664
665-668
669-673
Kundelekov A.G., Shorsheva N.Y., Dmitrienko S.V., Ionov E.N.
674-677
Kurako M.M., Kodochigova A.I., Kirichuk V.F., Olenko E.S., Papshitskaya N.Y., Bogdanova T.M., Subbotina V.G., Grischaeva I.V.
678-682
Levichkin V.D., Pavljuchenko I.I., Kade A.H., Ohremenko O.S., Trofimenko A.I., Zanin S.A.
683-686
687-691
692-694
695-697
698-702
703-707
Novikov A.S., Reva I.V., Reva G.V., Yamamoto Т., Аbdullin E.A., Аlbrandt К.F., Reva I.V., Yamamoto Т., Аbdullin E.A., Аlbrandt К.F.
708-714
715-719
720-723
Rachkovskiy M.I., Chernogoryuk G.E., Beloborodova E.V., Beloborodova E.I., Kalacheva T.P., Shalovay A.A.
724-728
Sevastyanova D.S., Markov V.A., Vyshlov E.V., Filushkina V.Y., Demyanov S.V., Maximov I.V., Antipov S.I., Markova Y.V., Krylov A.L., Varvarenko V.I., Goltsov S.G., Markov V.V., Karpov R.S.
729-733
734-743
744-746
747-751
752-755
756-759
760-764
Scientific Review
765-768