Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,441

Issue №9 (part 5) in 2013

Medical sciences
795-798
Aleksandrov A.V., Nenasheva N.V., Cherkashina I.V., Oross I.V., Paramonova O.V., Emelyanov N.I., Nikitin M.V.
799-803
Alikhanova K.A., Omarkulov B.K., Abugalieva T.O., Zhakypbekova V.A.
804-809
810-815
816-820
Gavriljuk E.V., Suslova J.I., Bystrova N.A., Mihin V.P., Garkovaya E.G.
821-824
825-828
Kolesnikova L.I., Danusevich I.N., Kurashova N.A., Suturina L.V., Grebenkina L.A., Dolgikh M.I.
829-832
833-837
838-841
842-846
847-851
852-855
Medvedev D.S., Filippov V.L., Filippova Y.V.
856-860
861-865
866-870
871-874
875-880
881-885
886-889
Nikulina S.Y., Chernova A.A., Shulman V.A., Tretjakova S.S., Aksjutina N.V., Cherkashina I.I., Bandusjak D.Y., Chernov V.N.
890-893
Polyakov I.S., Polyakov I.S., Smagina M.D., Smagina M.D.
894-898
899-903
Reshetnikov А.P., Soykher М.G., Kopylov M.V.
904-908
Ryzhova I.P., Tsimbalistov A.V., Salivonchik M.S., Pivovarov V.I., Kubrushko T.V.
909-912
913-917
918-921
922-924
925-929
930-933
934-938
939-944
Shmakov A.M., Danilina T.F., Vorobyov A.A., Verstakov D.V.
945-948
Shurygin S.A., Yamschikov N.V., Balashov V.P., Abramov V.N., Shurygina O.V.
949-953
Scientific Review
Vinnik Y.S., Serova E.V., Andreev R.I., Leyman A.V., Struzik A.S.
954-958