Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,441

Issue №8 (part 1) in 2014

Engineering
Bagautdinov I.N., Zhuravlev E.A., Bogdanov E.N.
13-17
18-23
24-31
32-36
Petrov G.V., Boduen A.Y., Fokina S.B., Mardar I.I.
37-41
42-46
Physics and mathematics
47-50
Mkrtchyan A.G., Mkrtchyan A.R., Kotandzhyan K.V., Aslanyan A.A., Arutyunyan E.M., Arutyunyan A.S., Ayvazyan G.A., Muradyan O.R., Agabekyan V.N., Mirakyan S.A.
51-54
Chemical sciences
Nushtaeva A.V., Melnikova K.S., Prosvirnina K.M.
55-58
Biological sciences
Beregovoy N.A., Pankova T.M., Sorokina N.S., Topchiy E.V., Starostina M.V.
59-63
64-67
Zhigzhitzhapova S.V., Zhigzhitzhapova S.V., Randalova T.E., Radnaeva L.D., Radnaeva L.D., Taraskin V.V., Taraskin V.V., Chimittsyrenova L.I.
68-73
74-78
79-83
84-88
Mogilnaya G.M., Evglevskiy A.A., Fomicheva E.V., Badikov D.V.
89-94
95-99
100-104
105-109
110-114
Pharmaceutical Sciences
115-118
Minyaeva O.A., Vorozheykina A.R., Kupriyanova N.P., Yarullina E.A., Trifonova O.V.
119-123
Economics
124-132
133-140
141-144
145-150
151-155
156-160
161-166
167-172
173-176
Teaching Science
177-180
181-184
185-191
192-197
198-202
Tebenova K.S., Akhmetova N.S., Tuganbekova K.M., Karnaukhova O.M.
203-206
207-211
Psychological Science
212-216
217-220
Sociological Science
221-226
227-232
233-239
240-243
Philology
244-247
248-252
Philosophy of Science
253-256