Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,087

Issue №7 (part 4) in 2014

Medical sciences
658-661
Balabekova M.K., Ryspekova N.N., Zhukesheva M.K., Askarova A.E., Nurmuhambetov A.N.
662-666
Gilmutdinova L.T., Yamilova G.T., Iseeva D.R., Mustafin К.M., Gilmutdinov B.R.
667-670
671-674
675-679
680-684
685-688
Dolgova D.R., Gening S.O., Antoneeva I.I., Pirmamedova S.S., Mikheenko A.A., Myasnikova D.F., Nakovkina D.F., Nasyrova E.Y.
689-692
693-697
698-705
706-710
Kac Y.A., Parckhonuk E.V., Akimova N.S., Korsunova E.N., Scripcova S.A.
711-718
719-722
723-727
728-731
Luzhetskiy K.P., Luzhetskiy K.P., Ustinova O.Yu., Ustinova O.Yu., Palagina L.N., Maklakova O.A., Maklakova O.A.
732-735
736-738
739-742
Malyshev A.V., Trubilin V.N., Makkaeva S.M., Janchenko S.V., AlRashid Z.Z., Gusev Y.A., Ramazanova L.S.
743-747
748-752
Mikhalenko I.V., Krivonogova T.S., Mikhalev E.V., Stolitsin V.A., Gerget O.M., Haitova Z.K.
753-758
759-762
763-766
767-770
Pazhigova Z.B., Karpov S.M., Shevchenko P.P., Kashyrin A.I.
771-775
Ponomareva I.Р., Ponomareva I.Р., Dyakova E.M., Sotnikov К.А., Krylov D.V., Vashchenko V.A.
776-780
781-785
786-789
Smolyakova V.I., Shchetinin P.P., Plotnikova T.M., Kuchin A.V.
790-794
Ustinova O.Y., Ustinova O.Y., Luzhetskiy K.P., Maklakova O.A., Maklakova O.A.
795-797
798-802
803-806
Shamaraeva I.V., Shamaraeva I.V., Ponomareva I.P., Ponomareva I.P., Proshchaev K.I., Proshchaev K.I.
807-811
Shurygina O.V., Yamschikov N.V., Abramov V.N., Balashov V.P.
812-816
Akhmetchenko Z.A., Mufazalova N.A., Mufazalova L.F.
817-824
Dronov E.V., Gilmutdinov R.G., Zakharova I.V., Begun D.N.
825-829
830-835
836-842
Maskin A.M., Shanazarov H.A., Batyrbekov K.U.
843-847
Razumnaja F.G., Kamilov F.H., Kapuler O.M., Mufazalova N.A.
848-855