Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,087

Issue №10 (part 2) in 2014

Medical sciences
241-244
245-250
Boynova I.V., Spirina M.A., Vlasova T.I., Turygina S.A., Shokin M.N.
251-254
255-257
258-264
Vlasov А.Р., Anaskin S.G., Gulyaevа L.R., Rubtsov O.Y., Polozova E.I., Kormishkin A.E.
265-269
Gafarov N.I., Zakharenkov V.V., Panev N.I., Kazitskaya A.S., Yadykina T.K., Gulyaeva O.N.
270-274
Zadkina I.N., Rodina O.P., Moiseeva I.Y., Vodopyanova O.A., Semenova E.F., Kolesnikova S.G., Antropova N.V.
275-278
Zborovskaya I.A., Martemyanov V.F., Bedina S.A., Stazharov M.Y., Mozgovaya E.E., Galaeva O.Y.
279-283
284-289
Kolesnikova L.I., Protopopova N.V., Maryanyan A.Y., Vlasov B.Y.
290-293
Kononova K.Y., Glukhov D.V., Berdyugin K.A., Сhelnokov A.N.
294-297
298-303
304-309
310-316
317-321
322-327
328-332
333-338
339-341
Polyakov L.M., Lushnikova E.L., Nepomnyaschikh L.M., Russkikh G.S., Biushkina N.G., Klinnikova M.G., Mzhelskaya M.M., Nepomnyaschikh R.D., Pichigin V.I., Yuzhik E.I.
342-345
346-350
351-355
356-359
360-364
365-370
371-374
375-379
Trubitsina I.E., Abdulatipova Z.M., Vasnev O.S., Smirnova A.V., Orlova Y.М.
380-385
386-389
Sholokhov L.F., Kolesnikova L.I., Chudinova E.L., Vlasov B.Y., Fedorov B.A., Rashidova M.A.
390-393
394-397
398-401
402-405
406-410
411-415
416-419
420-427
Shusharin A.G., Polovinka M.P., Prokhorenko V.M.
428-435