Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,441

Issue №10 (part 8) in 2014

Medical sciences
Agarkova T.A., Kublinskiy K.S., Naslednikova I.O., Evtushenko I.D., Agarkova L.A., Novitskiy V.V.
1445-1450
1451-1455
Bibaeva L.V., Tseboeva A.A., Oganesyan D.K., Islaev A.A., Tleuzhev M.K., Dzhigkaeva Y.I., Malikiev I.E., Kokaev R.I.
1456-1460
Bichun E.A., Chuklovina M.L., Zaslavskiy D.V., Egorova Y.S., Parkhomenko S.I.
1461-1466
Bobrov I.P., Cherdantseva T.M., Klimachev V.V., Lazarev A.F., Avdalyan A.M., Dolgatov A.Y., Samartsev N.S., Lapshtaev V.A., Popov V.A.
1467-1472
Borisov V.I., Kopytova T.V., Mudrova L.A., Chizhikov D.A.
1473-1477
1478-1481
Gatsura O.A., Zimina E.V., Kochubey A.V., Konanykhina A.K., Navarkin M.V.
1482-1484
1485-1489
1490-1493
Emelyanov S.Z., Morozov V.V., Shevela A.I., Kapsargin F.P.
1494-1496
1497-1501
Klester E.B., Bessonova A.S., Timofeev A.V., Ivanov O.A.
1502-1505
1506-1508
1509-1513
Krivosheeva L.V., Khitrovo I.A., Ogloblina A.M., Kirsanov K.I., Lesovaya E.A., Ivanov A.A., Belitskiy G.A., Yakubovskaya M.G.
1514-1523
1524-1527
1528-1531
1532-1535
1536-1539
1540-1545
1546-1550
1551-1555
1556-1565
Toropovskiy A.N., Nikitin A.G., Zhmyrko E.V., Skorokhodov L.S., Belyakov A.V., Viktorov D.A.
1566-1571
Trubnikov V.A., Begun D.N., Borschuk E.L.
1572-1576
1577-1581
1582-1586
Khalimov Y.S., Rubtsov Y.E., Yazenok А.V., Gayduk S.V., Gusev R.V.
1587-1590
Shamonina T.N., Radaevа O.A., Novikova L.V., Trofimov V.A.
1591-1594
Shemonaev V.I., Pchelin I.Y., Buyanov E.A., Sharanovskaya O.V.
1595-1599
1600-1604
1605-1608
1609-1611
Zaytseva O.Е., Masagutov R.M., Yuldashev V.L.
1612-1616
1617-1621
Zakhokhov R.M., Kumykov V.K., Zakhokhova D.R., Abazova Z.K., Borukaeva I.K., Khatsukov B.K., Efendieva M.K.
1622-1625
1626-1631
Osikov M.V., Simonyan E.V., Grigoreva G.P., Saedgalina O.T., Nozhkina N.N.
1632-1639
1640-1646