Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,087

Issue №2 (part 24) in 2015

Engineering
Arkhipov A.N., Kobzev A.A., Eropova E.V., Lekareva A.V., Makhfuz A.A.
5329-5334
Vostrikov A.A., Mishura O.V., Sergeev A.M., Chernyshev S.A.
5335-5339
5340-5345
5346-5350
5351-5356
5357-5361
5362-5366
5367-5370
5371-5376
Tarasov S.Y., Rubtsov V.E., Kolubaev E.A., Ivanov A.N.
5377-5381
Chemical sciences
Ocheredko A.N., Kudryashov S.V., Ryabov A.Y., Schegoleva G.S.
5382-5385
5386-5389
Biological sciences
Мusaev F.А., Ushakov R.N., Zakharova О.А.
5390-5396
Geographical Sciences
5397-5403
5404-5408
Geological and mineralogical sciences
Krylatkov S.M., Krylatkova N.A., Krylevskaya A.N., Guskova V.D.
5409-5415
Pharmaceutical Sciences
Remezova I.P., Lazaryan D.S., Voronkov A.V., Avramenko N.S., Svarych M.V.
5416-5420
Economics
5421-5427
5428-5432
Gubareva L.I., Lidinfa E.P., Baranova S.V., Tenetilova V.S.
5433-5437
5438-5444
Klimova N.V., Melkumyan A.E.
5445-5448
5449-5453
Kupriyanov S.V., Borzenkova K.S., Bezuglyy E.A.
5454-5457
5458-5461
5462-5466
5467-5472
5473-5477
Shumakova O.V., Kosenchuk O.V., Novikov Y.I., Nardin D.S.
5478-5481
Teaching Science
5482-5487
5488-5492
5493-5497
5498-5502
5503-5507
5508-5511
5512-5515
Psychological Science
5516-5522
Sociological Science
5523-5528
5529-5533
Philology
5534-5539