Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,087

Issue №7 (part 4) in 2015

Physico-Chemical Biology
659-663
Borlakov K.S., Borlakova A.K., Bidzhiev A.A., Kitova K.S.
664-668
669-674
675-678
Kovalevа E.V., Doronin B.M., Morozov V.V., Seryapina Y.V.
679-681
682-686
687-690
691-696
Shumilova A.A., Shumilova A.A., Shishatskaya E.I., Markelova N.M., Vinnik Y.S., Zuev A.P., Kirichenko A.K., Soloveva N.S.
697-706
Machine Building and Engineering
Zlobin V.N., Vasilev I.P., Zelyakovskiy D.V., Zelyakovskiy D.V.
707-711
Petrov R.V., Kolesnikov N.A., Bichurin M.I.
712-717
Stankevich A.Y., Kutsubina N.V., Sannikov A.A.
718-721
722-726
Tlekhusezh M.A., Sorotskaya L.N., Solonenko L.A.
727-730
Fominykh I.M., Kutsubina N.V., Pereskokov I.V., Sannikov A.A.
731-735
Computer science, computer facilities and management
736-740
Akishev M.S., Petrov M.N., Anarov M.Z.
741-744
745-748
749-754
755-759
760-764
765-769
770-773
774-777
778-781
782-787
788-792
Safety of activity
793-796
Terskova N.V., Vakhrushev S.G., Shnayder N.A., Simbirtsev A.S., Sidorenko D.R.
797-801
Economy and management of a national economy
802-806
Vasilev I.P., Zelyakovskiy D.V., Zelyakovskiy D.V., Titova V.A., Zlobin V.N.
807-810
811-816
817-821
822-827
Kiseleva N.N., Orlyanskaya A.A., Stupnikova O.E.
828-832
833-837
838-842
843-847
848-851
852-856
857-862