Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,087

Issue №12 (part 2) in 2015

Technical science
233-237
238-242
243-247
Dyakonov A.A., Patra K., Gorodkova A.E., Degtyareva A.S., Batuev V.V.
248-252
Eliseev A.A., Fortuna S.V., Rubtsov V.E., Rubtsov V.E., Kolubaev E.A., Kolubaev E.A., Kalashnikova T.A.
253-257
258-263
Ziganshin B.G., Lukmanov R.R., Dmitriev A.V., Khaliullin D.T.
264-267
268-272
273-277
278-282
283-287
288-296
297-300
301-305
306-310
Musokhranov M.V., Kalmykov V.V., Gerasimova N.S., Malyshev E.N.
311-314
Okolelova A.A., Zheltobryukhov V.F., Tarasov A.P., Kasterina N.G.
315-319
Pyatko Y.N., Akhmetova R.T., Khatsrinov A.I., Fakhrutdinova V.K., Аkhmetova А.Y., Gubaydullina А.М.
320-324
325-330
Economics
Aleksandrova E.V., Mokhnachev S.A., Mokhnachev S.A., Suetin S.N., Shamaeva N.P.
331-336
Bayzulaev S.A., Azamatova R.M., Shurdumova E.G.
337-341
342-345
346-355
Volgina O.A., Shuman G.I., Karpova D.K.
356-361
362-365
Vostyanova V.P., Dukhanina N.A., Troyakova T.G.
366-370
371-375
376-379
Kotlyachkova N.V., Kugusheva A.N.
380-384
385-389
390-395
396-400
401-405
406-411
412-417
418-421
Khayrullina N.G., Кhusnutdinova G.F., Grebneva N.A.
422-426
427-431
432-437
438-443