Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,441

Issue №11 (part 4) in 2015

Technical science
Akhmetov R.F., Sidorov G.M., Rakhimov M.N., Berkan V.O.
647-653
654-658
Brovko O.S., Palamarchuk I.A., Boytsova T.A., Ivakhnov A.D., Bogolitsyn K.G., Valchuk N.A.
659-663
Vasilev S.B., Titova S.A., Pitukhin A.V., Gorodnichina M.Y.
664-667
668-672
673-677
678-682
683-687
688-692
693-696
697-702
703-708
709-714
Aydarov V.I., Makshakov S.B., Makshakov S.B., Khizbullin R.N.
715-718
719-723
Novozhenova A.D., Nadykta A.N., Nikonovich S.N., Chernykh I.A., Arkhipov V.Y.
724-726
727-734
735-738
Sapchenko I.G., Zhilin S.G., Komarov O.N., Nekrasov S.A., Sevastyanov G.M.
739-743
744-747
748-752
Chernova M.A., Khisamutdinov R.M., Zvezdin V.V., Simonova L.A., Spirin A.A.
753-758
759-762
Economics
763-767
Bryzhko V.G., Pshenichnikov A.A.
768-770
771-777
779-782
Grachev D.A., Nazarov A.E., Sarin O.G., Daminov R.F., Chasovnikov S.N.
783-786
788-792
Korotkov P.A., Trubyanov A.B., Zagaynova E.A., Nikonorov K.N.
793-797
798-802
803-809
Pereverzeva E.S., Pogrebenko Y.N.
810-814
815-818
Tokaeva B.B., Tokaeva A.B.
820-823
824-827
828-831
Cherdantsev V.P., Muratova E.A., Kuznetsov P.A.
832-835
Chernikova S.A., Cherdantsev V.P., Vshivkova G.A.
836-838
839-843