Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,087

Issue №2 in 2010

Diagnosis, therapy, prevention of socially significant diseases of humans
8-13
14-18
19-23
A.V. Anisimov, B.B. Kapustin, G.V. Mashkovtceva, P.A. Kuznetcov
24-27
O.V. Vogament, A.I. Aminova, K.P. Louzecky, S.V. Farnosova
28-30
31-35
V.I. Diner, O.Y. Ustinov, O.V. Vozgoment, A.I. Aminov
36-38
39-43
E.A. Karpeeva, I.D. Efremova, D.V. Shabanov, N.A. Ilyna
45-47
48-53
54-56
I.A. Kurnikova, V.V. Trusov, T.E. Chernishova, G.I. Klimentyeva, S.A. Zykina
57-64
65-67
68-74
75-79
80-86
87-98
A.I. Mogila, A.V. Sidorenko, A.V. Romanov, I.S. Smigel'sky, N.S. Romanenkov, А.А. Smirnov, Al.Al. Smirnov
99-103
R.A. Novikov, O.V. Semyachkina-Glushkovskaya, K.Y. Skvortsov, V.F. Lukyanov, T.V. Golovacheva
104-111
112-116
117-122
O.V. Semaychkina-Glushkovskaya, T.G. Anishchenko, V.A. Berdnikova, Ya.V. Kuznecova, A.S. Kuznecova, I.A. Semaychkin-Glushkovskij, S.V. Kapralov
123-129
130-131
V.V. Khizha, K.E. Chernov, B.S. Artyshin, V.A. Sidorenko, A.V. Tarasov
132-137
138-147
148-151
152-157
158-164