Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,087

Issue №5 (part 2) in 2013

Medical sciences
231-235
236-239
240-244
245-249
250-255
256-260
261-265
266-270
271-275
276-278
Zeydlits A.A., Narov Y.E., Lubarsky M.S., Morozov V.V.
279-282
283-285
Kastanayan A.A., Zubkova A.A., Belickij A.P., Kuz’mina M.N., Djatlova I.V., Sharvadze V.V., Sargsjan A.A., Demidova A.A.
286-290
Kachesova P.S., Andreyko E.A., Goroshinskaya I.A., Vashchenko L.N., Vnukov V.V., Shalashnaya E.V., Aushevf T.V., Neskubina I.V.
291-295
Kolesova T.V., Kolesov O.Y., Mikhalchenko D.V., Denisenko L.N.
296-299
300-303
304-307
308-313
314-318
319-323
324-327
328-332
333-338
Miroshnichenko A.G., Bryukhanov V.M., Butakova L.Y., Gossen I.E., Perfilyev V.Y., Smirnov P.V.
339-343
Monahov M.S., Zhilyakov E.V., Monahova Z.N., Shapovalov P.Y.
344-349
350-353
354-357
358-361
362-367
Pavlyukova E.N., Suslova T.E., Kuzmichkina M.A., Ogurkova O.N., Karpov R.S.
368-372
Poyasov I.Z., Evlakhov V.I., Ryzhak A.P., Lyutov R.V.
373-377
378-383
384-388
389-393
Sotskova V.A., Abramova T.P., Kolokolov O.V., Shuldyakov A.A., Potemina L.P., Kolokolova A.M., Lukina E.V., Abramjan T.L., Gridneva T.B.
394-397
398-403
Stolyarovа U.V., Khvorostukhina N.F.
404-408
409-412
413-420
Tarasov A.D., Movchan K.N., Kiprijanov V.S., Bogolubov M.V., Rusakevitch K.I.
421-426
Ulyanchenko M.I., Hodzhayan A.B., Apaguni A.E., Karpov S.M., Nazarova E.O., Shishmanidi А.К., Sergeev I.I., Vlasov А.Y.
427-430
Chelnakova l.A., Sveshnikov A.A., Кhvostova S.A.
431-436
437-442
443-447
Shpagina L.N., Filimonov S.N.
448-450
Schekotova A.P., Kotelnikova L.P., Mugatarov I.N., Fedachuk N.N.
451-455
Ulanova T.S., Karnazhitskaya T.D., Pshenichnicova E.O.
456-462