Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,441

Issue №12 (part 5) in 2015

Technical science
877-881
Vikulova M.A., Kovaleva D.S., Tretyachenko E.V., Krugova E.Y., Gorokhovskiy A.V., Saunina S.I.
882-885
886-890
891-895
896-901
902-906
Engineering science and modern production
Kireev V.S., Kuznetsov I.A., Bochkarev P.V., Guseva A.I., Philippov S.A.
907-913
Technical science
Komarov O.N., Zhilin S.G., Sapchenko I.G., Sapchenko I.G., Popov A.V.
914-918
Kucher A.I., Aleksanyan G.K., Krevchenko U.R., Neskrebin D.G., Popov I.A.
919-923
924-929
930-934
Naumchik I.V., Shevchenko A.V., Alekseev K.V.
935-939
940-944
945-949
950-954
955-959
960-963
964-968
970-974
Economics
975-980
981-986
Artamonova Y.S., Chazova O.L., Khrustalev B.B.
987-991
Bikmetov A.G., Malysheva O.S., Khafizov А.М., Kapustin G.V.
992-995
996-1000
1001-1006
1007-1011
1012-1016
1017-1023
1024-1027
1028-1031
1032-1035
1036-1040
1041-1045
1046-1050
1051-1054
1055-1058
Trifonov A.Y., Mikhalchuk A.A., Spitsyn V.V., Novoseltseva D.A., Gumennikov I.V.
1059-1066
1067-1070
1071-1077
1078-1082