Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,441

Issue №4 (part 4) in 2013

Engineering
791-795
796-800
Karimov O.K., Daminev R.R., Kasyanova L.Z., Karimov E.K.
801-805
Korchagin V.A., Khabibullin R.G., Makarova I.V.
806-811
812-817
818-822
823-826
827-832
833-837
838-842
843-847
848-852
Physics and mathematics
853-857
858-861
Chemical sciences
Bakina O,V., Svarovskaya N.V., Glazkova E.A., Lozhkomoev A.S., Khorobraya E.G., Lerner M.I.
862-867
868-872
873-881
882-885
Biological sciences
886-891
892-892
896-899
Rubtsova E.V., Rubtsova E.V., Krivoruchko A.V., Krivoruchko A.V., Yarullina D.R., Bogachev M.I., Kim A.S., Kuyukina M.S., Kuyukina M.S., Ivshina I.B., Ivshina I.B.
900-904
Tazetdinova D.I., Zhitlov V.S., Antonov V.V., Gazizov I.S., Alimova F.C.
905-909
Agricultural Science
910-913
914-918
Economics
919-923
924-928
929-933
934-939
940-944
945-949
Rustembaev B.E., Nurmaganbetov K.K., Kaskataev N.M. Asilov B.U.
950-954
955-958
Teaching Science
959-963
964-968
969-974
975-979
980-985
986-990
Psychological Science
991-994
History of Science
995-999
Philology
1000-1004
1005-1010
1011-1014
Philosophy of Science
1015-1019