Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,441

Issue №3 (part 4) in 2014

Engineering
697-700
701-705
706-710
711-715
Slyusar N.N., Vaisman Y.I., Glushankova I.S., Rudakovа L.V.
716-721
722-725
Physics and mathematics
726-730
Biological sciences
Baygazinov Z.A., Lukashenko S.N., Panitskiy A.V., Karataev S.S., Baygazy S.A., Mamyrbaeva A.S.
731-735
736-741
742-746
Kit O.I., Shatova Y.S., Novikova I.A., Bakhtin A.V., Nikipelova E.A., Gabaraeva V.M.
747-749
750-754
Ryskova A.A., Daytova A.Z., Galikeeva G.F., Vorobeva E.V., Gorbynova V.Y., Shamratova V.G.
755-758
Agricultural Science
759-762
763-765
Pharmaceutical Sciences
Kim M.E., Murzagulova К.B., Stepanova E.F.
766-769
770-774
Economics
775-780
781-784
785-789
790-794
795-799
800-804
805-809
810-816
Teaching Science
817-821
822-826
827-829
830-836
837-840
Psychological Science
841-845
846-850
851-855
856-860
History of Science
861-865
Sociological Science
866-869
Philology
870-881
882-885
886-890
891-894