Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,441

Issue №7 (part 1) in 2014

Medical sciences
13-16
17-20
Boeva O.I., Scheglova E.V., Laypanova L.I., Baykulova M.K., Chotchayeva Z.K., Kolesnikov V.N., Krasnov A.Y.
21-25
Butrina V.I., Lyutsko V.V., Lyutsko V.V.
26-28
Gazazyan M.G., Ponomariova N.A., Ivanova O.Y., Adzhieva D.N., Velikoretskaya O.A.
29-33
Gerasimova L.P., Farkhutdinov R.R., Al-Tabib M.M., Kabirova M.F., Usmanova I.N.
34-37
38-41
Grekhov R.A., Kharchenko S.A., Suleymanova G.P., Zborovskaya I.A.
42-46
47-51
52-55
56-60
Ermolaeva E.N., Krivokhizhina L.V., Kantyukov S.A., Surina-Marysheva E.F.
61-65
Zhukovа G.V., Shirninа E.A., Zinkovich S.A., Maschenko N.M., Shikhlyarova A.I., Przhedetskiy Y.V., Zhadobina A.I.
66-71
72-76
77-80
81-86
87-91
92-96
97-105
106-110
Lyutsko V.V., Lyutsko V.V., Butrina V.I.,4Vilk M.F., Korolev S.V.
111-113
Mayborodin I.V., Toder M.S., Shevela A.I., Razumakhina M.S., Shevela A.A., Patrushev A.Y., Ragimova T.M., Kusnetsova I.V.
114-118
119-123
Mirina M.P., Khayrullin R.M., Svitaylo A.P., Khamidullina T.S.
124-128
Mikhalchenko D.V., Mikhalchenko A.V., Korneeva N.M.
129-132
Nepomnyaschikh L.M., Lapiy G.A., Kiptilov A.V., Molodykh O.P., Koldysheva E.V., Neymark A.I.
133-137
138-142
Paderin P.L., Sveshnikov A.A., Khvostova S.A.
143-148
149-153
154-161
162-165
Shemetova G.N., Ryaboshapko A.I., Gubanova G.V., Krasnikova N.V., Belyaeva Y.N.
166-169
Yunatskaya T.A., Turchaninova M.S., Kozubenko O.V., Turchaninov D.V.
170-173
Vinnik Y.S., Kochetova L.V., Markelova N.M., Vasilenyа Y.S., Pakhomova R.A., Kuznetsov M.N., Nazaryants Y.A.
174-176
Vinnik Y.S., Kochetova L.V., Markelova N.M., Vasilenya E.S., Pakhomova R.A., Kuznetsov M.N., Nazaryants Y.A.
177-180
181-186
Lepekhova S.A., Lepekhova S.A., Lepekhova S.A., Apartsin K.A., Apartsin K.A., Apartsin K.A., Iskra A.I.
187-192
Nesterenko O.V., Borodulin V.B., Goremykin V.I., Elizarova S.Y., Sidorovich O.V.
193-196