Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,087

Issue №11 (part 11) in 2014

Engineering
2345-2349
2350-2354
Goryunova V.V., Goryunova T.I., Zhilyaev P.S.
2355-2359
Zheleznyakov А.S., Sheromova I.A., Starkova G.P.
2360-2364
Kukhtevich I.I., Goryunova V.V., Goryunova T.I.
2365-2369
2370-2374
2375-2379
Plaksin A.M., Gritsenko A.V., Glemba K.V., Bakaykin D.D., Khvostov S.P., Abrosimov D.A., Tsyganov K.A., Vlasov D.B.
2380-2384
Shaykhutdinov D.V., Gorbatenko N.I., Shirokov K.M., Dubrov V.I., Akhmedov S.V., Leukhin R.I., Stetsenko I.A.
2385-2389
2390-2394
Yadykina V.V., Gridchin A.M., Kholopov V.S., Trautvain A.I.
2395-2399
Physics and mathematics
2400-2404
Chemical sciences
2405-2410
2411-2415
2416-2422
Biological sciences
Buzoleva L.S., Buzoleva L.S., Bogatyrenko Е.А., Bogatyrenko Е.А., Golozubova Y.S., Golozubova Y.S., Kim А.V.
2423-2425
Buzoleva L.S., Buzoleva L.S., Krivosheeva A.M., Bogatyrenko Е.А., Bogatyrenko Е.А., Kim А.V.
2426-2428
Dzyuba E.V., Sukhanova E.V., Denikina N.N., Belkova N.L., Belkova N.L.
2429-2433
2434-2437
2438-2442
2443-2448
2449-2454
Chernogor L.I., Kondratov I.G., Kulakova N.V., Denikina N.N., Belikov S.I.
2455-2459
Geographical Sciences
2460-2464
Geological and mineralogical sciences
2465-2470
Pharmaceutical Sciences
2471-2475
Economics
2476-2480
2481-2484
2485-2488
2489-2494
Rudalevа I.A., Kabasheva I.A.
2495-2498
2499-2504
Teaching Science
2505-2509
2510-2514
2515-2518
2519-2523
Psychological Science
Pakhomov A.A., Gaydukov S.N., Belov V.G., Parfenov Y.A., Nekhvyadovich E.A., Dyakonov M.M.
2524-2528
2529-2532
History of Science
2533-2536
Philology
Araeva L.A., Evseeva I.V.
2537-2541