Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,441

Issue №2 (part 15) in 2015

Engineering
Gretchenko D.A., Kuzovnikov E.V., Sharkov A.E., Tarasenko A.A., Chepur P.V.
3243-3246
Dubrovin A.S., Skrypnikov A.V., Lyutova T.V., Glazkova E.V., Chernyshova E.V.
3247-3251
3252-3256
3257-3262
3263-3266
Ivanov K.A., Kudinov A.V., Markov N.G., Campagna M., Massa P.
3267-3271
Kulikov V.Y., Кvon S.S., Isagulov А.Z., Kovalevа Т.V., Scherbakova Е.P.
3272-3274
Munasypov R.A., Akhmerov K.A., Akhmerov K.A.
3275-3280
Platonova E.S., Buchinskas V., Yurov V.M.
3281-3284
3285-3288
Syzrantsev V.N., Syzrantseva K.V., Ilinykh V.N.
3289-3293
Shishelova T.I., Kolodeznikova A.N., Shulga V.V.
3294-3298
Physics and mathematics
3299-3302
3303-3306
Biological sciences
3307-3310
Geological and mineralogical sciences
Savchenko I.F., Belozerov N.I., Rimkevich V.S., Girenko I.V.
3311-3315
Pharmaceutical Sciences
Bubenchikova V.N., Starchak Y.A., Bezyazychnaya A.A.
3316-3318
Voronkov A.V., Kodonidi I.P., Luzhnova S.A., Lovyagina S.A., Avramenko N.S., Sochnev V.S., Voronkova M.P., Gabitova N.M.
3319-3322
3323-3329
3330-3332
Chekryshkina L.A., Babikova E.A., Slepova N.V.
3333-3337
Economics
Averikhina E.O., Titova V.A.
3338-3340
3341-3345
Plakhova L.V., Sokolova N.N., Verizhnikov A.P.
3346-3350
Teaching Science
3351-3354
3355-3360
3361-3364
3365-3369
3370-3373
3374-3379
3380-3385
3386-3390
3391-3394
Psychological Science
3395-3398
3399-3403
Political science
3404-3407
Philology
3408-3412
3413-3416
3417-3421
3422-3425
Philosophy of Science
3426-3429