Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,441

Issue №2 (part 3) in 2016

Technical science
Benevolenskiy S.B., Zhalnova E.V., Kiryanov A.A., Kovzalina A.A.
461-466
467-471
472-476
477-481
Klevanskiy N.N., Krasnikov А.А.
482-486
487-491
492-497
Merdanov Sh.M., Egorov A.L., Kostyrchenko V.A., Madyarov T.M.
498-502
Nesmeyanov N.P., Pochupaylo B.I., Dmitrienko V.G., Brazhnik Y.V., Matusov M.G.
503-508
509-514
Shimanskiy A.F., Vlasov O.A., Nikiforova E.M., Eromasov R.G., Vasileva M.N., Simonova N.S.
515-519
Economics
520-523
524-530
531-535
536-546
547-551
552-556
557-560
561-564
Ismikhanov Z.N., Sarkarova D.S., Nurmagomedova L.A.
565-570
571-577
578-582
583-587
588-593
594-598
599-603
604-608
609-613
614-617
618-622
623-627
628-631
632-636
637-642
643-646
647-651
652-658
659-663
664-667
668-673
Yanova E.A., Yanova E.A., Mikhalevskiy D.A., Sukhov D.A., Sukhov D.A., Ufimtseva A.Y.
674-678