Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,441

Issue №4 (part 5) in 2013

Engineering
1049-1053
Boriskina A.A., Kovalenko O.Y., Pilschikova Y.A.
1054-1058
1059-1064
1065-1068
Kuchinsky N.A., Vasetsky A.M., Kenig E.Y., Koltsova E.M.
1069-1073
Lapynin Y.G., Makarenko A.N., Myasnikov A.S.
1074-1078
Melikhov V.I., Melikhov O.I., Parfenov Y.V., Rtishchev N.A., Tarasov A.E.
1079-1083
Orlov A.A., Dolmatovsa T.E., Koshelev A.V., Skidanov E.V.
1084-1088
Platonov Yu.G., Artamonova E.V.
1089-1093
1094-1099
1100-1102
Shakina A.V., Bilenko S.V., Fadeev V.S., Shtanov O.V.
1103-1108
Physics and mathematics
1109-1113
Biological sciences
1114-1119
1120-1123
1124-1127
1128-1133
1134-1138
1139-1143
Semenova M.A., Tsyganova N.A., Drozhdina E.P., Saenko Y.V., Gluschenko E.S., Antonova A.V., Galchin A.V.
1144-1148
Stolbovskaya O.V., Khayrullin R.M.,1Kulikova T.K., Snezhkina A.V., Sadritdinova A.F.
1149-1152
1153-1156
Geographical Sciences
1157-1160
Agricultural Science
1161-1163
Pharmaceutical Sciences
1164-1168
Hadzhieva Z.D., Krahmalev I.S., Sergienko A.V., Shemonaeva M.V.
1169-1171
Economics
1172-1175
1176-1180
1181-1184
1185-1189
1190-1195
1196-1200
1201-1205
1206-1210
Teaching Science
1211-1215
1216-1221
1222-1226
1227-1229
1230-1235
1236-1239
1240-1244
History of Science
1245-1249
Philology
1250-1253
1254-1258
1259-1263
Philosophy of Science
1264-1269
1270-1274
1275-1279