Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,087

Issue №3 (part 2) in 2013

Medical sciences
241-244
245-249
250-254
Bakarev M.A., Nepomnyashchikh L.M., VasilyevA.V., Lapii G.A., Protsenko S.I.
255-259
Vlasov A.P., Zelentsov P.V., Vlasova T.I., Shibitov V.A., Suvorovа L.A., Timoshkin S.P.
260-264
265-271
272-276
Ivanova V.V., Ligostaeva U.V., Poteryaeva O.N., Poteryaeva O.N., Russkikh G.S., Grek O.R., Sharapov V.I., Gevorgyan M.M.
277-279
280-286
287-292
293-297
Karpov S.M., Sarkisov A.Y., Ivensky V.N., Gandylyan K.S., Christoforando D.Y.
298-302
303-306
307-311
312-316
317-320
321-324
325-328
329-331
Martusevich A.K., Larionova K.D., Peretyagin S.P., Peretyagin P.V., Davyduk A.V.
332-336
Miroshnichenko A.G., Bryukhanov V.M., Butakova L.Y., Gossen I.E., Perfilyev V.Y., Smirnov P.V.
337-341
Mihalchenko D.V., Mihalchenko A.V., Poroshin A.V.
342-345
346-351
Nikityuk I.E., Petrash V.V., Kubasov V.A., Zakharova N.G., Ilina L.V., Vissarionov S.V.
352-357
358-361
362-364
Pismenny V.I., Pismenny I.V., Zotov O.A., Krivoshchekov E.P., Grigoryeva T.S.
365-368
369-371
372-376
377-381
382-385
386-390
391-395
Kharaeva Z.F., Sizshazsheva O.A., C.De Luca, Korkina L.G.
396-399
400-403
404-410
411-414
415-418
Scientific Review
419-424
425-430