Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,441

Issue №5 (part 1) in 2013

Medical sciences
13-16
17-22
23-27
Balandina I.A., Zheltikova T.N., Zheltikov I.G., Aliev V.I.
28-32
Bebyakova N.A., Fadeeva N.A., Feliksova O.M., Khromova A.V.
33-37
38-41
42-45
Bozina E.E., Klyasheva Y.M., Klyashev S.M., Malykh I.A., Kirsanova O.A.
46-49
Weber V.R., Rubanova M.P., Lobzin Y.V., Zhmailova S.V., Karev V.E., Rumyantsev E.E.
50-54
55-57
58-62
63-67
68-71
Esenbaeva G.T., Bashirova T.P., Kadyrova I.A.
72-74
75-78
79-81
82-87
88-91
92-95
Midlenko V.I., Barinov D.V., Zaytsev A.V., Smolkina А.V., Zaytseva O.B., Doiko M.I., Kazykhanov R.I.
96-100
101-105
Neymark A.I., Lushnikova E.L., Molodykh O.P., Bakarev M.A., Sizov K.A.,Lapii G.A., Koldysheva E.V., Abdullayev N.A., Nepomnyashchikh L.M.
106-110
111-114
115-119
120-123
124-128
Reva G.V., Tolmachev V.E., Pervov Y.Y., Rusakova E.Y., Reva I.V., Usov V.V., Lomakin A.V., Krasnikov Y.A., Ignatev S.V., Razumov P.V., Novikov A.S., Denisenko Y.V., Olesova V.N., Peshko F.P., Amchadova M.A., Golokhvast K.S.
129-134
135-138
Slesareva E.V., Slesarev S.M., Аrav V.I., Lyapeykova O.V., Grechnev A.Е.
139-142
143-147
148-151
152-156
Suleymanova G.P., Grekhov R.A., Zborovskaya I.A.
157-160
Tukhbatullin M.G., Nasrullayev M.M., Nasrullayev M.N.
161-163
Frantseva A.P., Karpov S.M., Beljakova N.A., Sedakova L.V., Frantseva V.O., Chichanovskaya L.V., Shevchenko P.P.
164-167
168-171
172-175
Chaplygina E.V., Kornienko N.A., Kaplunova O.A., Kornienko A.A., Mukanjan S.S.
176-179
Chmutov A.M., Astapenkov D.S., Lyukova L.I., Plotnikov К.А.
180-183
184-188
Scientific Review
189-195
Osikov M.V., Grigoryev T.A., Fedosov A.A.
196-200