Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,441

Issue №11 (part 1) in 2014

Engineering
Karetkin B.A., Kataeva T.S., Baurin D.V., Grosheva V.D., Shakir I.V., Panfilov V.I.
13-19
20-23
24-27
Makarova I.V., Khabibullin R.G., Gabsalikhova L.M., Mukhametdinov E.M.
28-32
33-38
39-45
46-51
52-55
Physics and mathematics
Emelyanov D.A., Melikhov V.I., Melikhov O.I., Nikonov S.M.
56-60
61-67
Murashkina A.A., Rudakova А.V., Mikhaylov R.V., Glazkova N.I., Ryabchuk V.K.
68-72
Biological sciences
73-77
Safonov M.A., Cherdintsev A.A., Malenkova A.S., Zaynagabdinova Z.I.
78-82
83-88
Geographical Sciences
Lunev B.S., Krasilnikov P.A., Ilarionov S.A., Spasskiy B.A., Naumov V.A.
89-93
Geological and mineralogical sciences
Spasskiy B.A., Konoplev A.V., Krasilnikov P.A., Naumov V.A.
94-98
Agricultural Science
99-104
Pharmaceutical Sciences
Boyarshinov V.D., Mikhalev A.I., Ukhov S.V., Novikova V.V., Danilov Y.L.
105-109
110-113
Economics
114-123
124-129
Dzagoeva M.R., Tokaeva S.K., Dzagoeva M.R., Tokaeva S.K., Tuskaev T.R.
130-134
Kovalev A.I., Ivashkevich T.V.
135-139
140-145
146-149
150-154
155-160
Teaching Science
161-164
165-168
169-173
174-178
179-185
186-190
191-194
Cultural
195-200
Sociological Science
201-205
Philology
206-209
210-214
Philosophy of Science
215-219
Jurisprudence
220-223