Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,441

Issue №1 (part 7) in 2015

Medical sciences
1317-1320
Bobrikova D.A., Klyashev S.M., Klyasheva Y.M., Malykh I.A., Kalinina V.L., Kuzmina E.N.
1321-1324
1325-1328
1329-1333
1334-1338
1339-1344
1345-1348
1349-1353
1354-1357
Zaitzeva O.I., Zaitzeva O.I., Kolodyazhnaya T.A., Pulikov A.S., Evert L.S., Derevtzova S.N.
1358-1362
1363-1365
Kivva A.N., Novikov K.A., Kaimakchi M.Y., Voinalovich-Khanova Y.A., Doshina M.Y.
1366-1369
1370-1373
1374-1378
1379-1383
1384-1387
1388-1391
1392-1396
1397-1400
Pavlenko N.I., Pisklakov A.V., Medyannikova I.V., Barinov S.V.
1401-1404
Pakhomov A.A., Gaydukov S.N., Reznik V.A., Belov V.G., Parfenov Y.A., Parfenov Y.A.
1405-1408
1409-1413
Poponina T.M., Gunderina K.I., Gunderina K.I., Poponina Y.S., Poponina Y.S., Soldatenko M.V., Markov V.A., Markov V.A.
1414-1419
Reshetnikov А.P., Reshetnikov А.P., Kopylov M.V., Kopylov M.V.
1420-1425
1426-1428
Sabiryanov A.R., Ena S.A., Sabiryanova E.S., Sergeeva N.V.
1429-1434
Sarkisyants L.O., Skupnevskii S.V., Chopikashvili L.V.
1435-1438
Sidekhmenova A.V., Aliev O.I., Anishhenko A.M., Shamanaev A.Y., Fedorova E.P.
1439-1442
Smolnikova M.V., Smirnova S.V., Barilo A.A.
1443-1447
Sotskova V.A., Shuldyakov A.A., Kolokolov O.V.
1448-1451
Terskova N.V., Shnayder N.A., Simbirtsev A.S., Vakhrushev S.G., Badrtdinova D.R.
1452-1456
1457-1461
1462-1465
1466-1471
1472-1475
Sharafutdinova N.H., Mustafina G.T., Staroverova T.S., Valeev R.F., Sharafutdinov M.A.
1476-1479
1480-1485
1486-1490
Cherkasov M.F., Grоshilin V.S., Pomazkov A.A., Dmitriev A.V.
1491-1499