Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,087

Issue №11 (part 5) in 2012

Biological sciences
1049-1054
Ryabinin V.E., Polevschikova E.E., Pushkarev S.A., Popkov P.N., Stasyuk A.A., Dubasov A.Y., Muchametzhanova A.I.
1055-1058
Turovsky E.A., Turovskaya M.V., Tolmacheva A.V., Dolgacheva L.P., Zinchenko V.P., Dynnik V.V.
1059-1062
Geographical Sciences
1063-1077
Geological and meneralogicheskie Science
1078-1084
History of Science
1085-1088
Teaching Science
Bronnikova L.M., Ovcharov A.V., Skulov P.V., Horokhordina E.A.
1089-1094
1095-1098
1099-1102
1103-1106
Sikhinbaeva Z.S., Zholdasbekova K.A.,, Omarova G.A.
1107-1110
1111-1115
1116-1120
Psychological Science
1121-1125
1126-1129
1130-1134
1135-1139
1140-1144
1145-1148
1149-1153
1154-1158
1159-1163
Agricultural Science
Borisova G.V., Novoselova M.V., Bondarchuk O.N., Malova Y.S.
1164-1167
1168-1171
Engineering
Blinkov V.N., Melikhov V.I., Melikhov O.I., Parfenov Y.V., Nikonov S.M., Elkin I.V., Trubkin E.I., Yakush S.E.
1172-1175
Velichko R.V., Gusev E.Y., Gamaleev V.A., Mikhno A.S., Bychkova A.S.
1176-1179
1180-1184
1185-1189
Klimova G.N., Litvak V.V.
1190-1194
Nartsev V.M., Prokhorenkov D.S., Osipenko N.V., Zaytsev S.V., Evtushenko E.I.
1195-1200
1201-1205
Ptashnik V.V., Zamburg E.G., Varzarev Y.N., DzhuplynV.N., Shornikov R.S.
1206-1209
1210-1213
1214-1219
Tkach Е.V., Rakhimova G.M., Seidinova G.A., Ikisheva А.О., Dadieva М.K.
1220-1223
Physics and mathematics
1224-1227
Kesiyan G.A., Urtenov M.H.
1228-1232
Krishtop V.V., Krishtop V.V., Goncharova P.S., Kireeva N.M., Karpets Y.M., Efremenko V.G., Litvinova M.N.
1233-1235
Ravodin K.O., Butov A.A., Loginov V.R., Solovev M.M.
1236-1240
Philology
Baltabaeba G.S., Orynkhanova G.A.
1241-2144
1245-1248
Chemical sciences
Khalanskiy К.N., Lukyanovа М.B., Mukhanov Е.L., Tsukanov А.V., Ozhogin I.V., Bezugliy S.О., Tkachev V.V., Lukyanov B.S.
1249-1253
1254-1260
Economics
1261-1265
1266-1270
1271-1276
Jurisprudence
1277-1281
1282-1285