Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,441

Issue №1 (part 3) in 2015

Medical sciences
449-452
Arutyunov S.D., Muslov S.A., Sakieva Z.V., Pivovarov A.A., Arutyunov D.S., Deev M.S., Baloyan A.B.
453-456
457-461
462-466
467-469
470-473
474-477
478-482
Gervald V.Y., Klimachev V.V., Neymark A.I., Lepilov A.V., Muzalevskaya N.I., Pashkov A.Y., Nasonov T.G., Gervald I.V., Sivokoneva Y.M.
483-487
488-491
Enikeev D.A., Khisamov E.N., Nurgaleeva E.A., Srubilin D.V., Idrisova L.T.
492-496
Efimova E.Y., Stomatov D.V., Efimov Y.V., Ivanov P.V., Shabanova N.V.
497-499
Eshiev A.M., Sagynbaev M.A., Alimzhanov S.K.
500-503
Zhaboeva S.L., Polev A.V., Krulevskiy V.A., Gubarev Y.D., Gorelik S.G., Kvetnoy I.M.
504-507
508-512
513-516
Zvyagina M.V., Mal G.S., Bushueva O.Y., Bykanova M.A., Letova I.M., Gribovskaya I.A., Solodilova M.A., Polonikov A.V.
517-521
Kolesnikova L.I., Dolgikh V.V., Rychkova L.V., Golovko E.A., Sukhinina K.V., Prostokishina N.N., Gordeeva E.I., Kashirin K.O.
522-527
Kondyurova E.V., Prytkov V.A., Vlasov A.P., Trofimov V.A., Adamchik R.A.
528-531
Kononova K.Y., Glukhov D.V., Berdyugin K.A., Сhelnokov A.N., Lukin S.Y.
532-536
Kokhanenko N.Y., Pavelets K.V., Shiryaev Y.N., Radionov Y.V., Kashintsev A.A., Petrik S.V.
537-541
542-546
Krulevskiy V.A., Gubarev Y.D., Gorelik S.G., Kvetnoy I.M.
547-550
551-553
554-557
Olenskaya T.L., Olenskaya T.L., Konevalova N.Y., Konevalova N.Y., Belov D.F., Belov D.F., Starinskaya T.A., Starinskaya T.A.
558-562
563-568
569-573
Rakhyzhanova S.O., Saydakhmetova A.S., Olzhaeva R.R., Alimbaeva A.R., Kazhitaev A.M.
574-576
577-582
Savchenko A.A., Savchenko A.A., Chernyaeva M.S., Petrova M.M., Shimokhina N.Y., Kaskaeva D.S., Romanova I.V.
583-591
592-596
597-602
603-608
609-612
Usenova O.A., Saydakhmetova A.S., Kovaleva L.V., Urazalina N.M., Olzhaeva R.R., Abdisheva Z.V., Argynbekova A.S.
613-617
618-622
623-628
629-633
634-641