Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,441

Issue №7 (part 2) in 2012

Medical sciences
Aleksandrov A.V., Degtyarev V.K., Nenasheva N.V., Cherkashina I.V., Aleksandrova N.V., Grekhov R.A., Emelyanova O.I., Nikitin M.V.
259-263
Anisimova E.V., Kozlova I.V., Volkov S.V.
264-268
269-272
Antonova L.V., Matveeva V.G., Ponasenko A.V., Golovkin A.S., Artymuk N.V., Trishkin A.G., Bikmetova E.S.
273-277
Vasilyev A.V., Bakarev M.A., Lapii G.A., Protsenko S.I.
278-282
283-288
289-295
296-299
300-303
304-309
310-313
314-318
Zhiznevskaya I.I., Khmelevskaya I.G.
319-323
Zhmyleva O.S., Kozlova I.V., Myalina Yu.N.
324-329
Ilnitski A.N., Praschayeu K.I., Krivetski V.V., Praschayeu K.I., Varavina L.Y., Fesenko V.V., Zhuravleva Y.V.
330-333
334-337
338-343
344-349
Kotova G.N., Savelev S.I., Zaytsev V.M.
350-354
355-358
359-361
362-365
366-371
372-376
377-380
Praschcaeu K.I., Ilnitski A.N., Panikar V.I., Fesenko V.V., Krivetski V.V., Varavina L.Y., Krivtsunov A.N.
381-384
385-389
390-393
394-397
398-401
Fedorov A.S., Starykh V.S., Drobotov V.N., Gribanov N.I.
402-407
Fedorov V.A., Tarasova N.V., Bril E.A., Fedorova T.V.
408-410
Fedorova T.V., Tarasova N.V., Bril E.A., Kovalevskiy V.A., Fedorov V.A.
411-414
Cherdantseva T.M., Bobrov I.P., Klimachev V.V., Bryukhanov V.M., Lazarev A.F.
415-419
420-423
424-426
427-430
431-436
Pharmaceutical Sciences
437-440
Ivashev M.N., Kruglaya A.A., Savenko I.A., Usmanskiy Yu.V., Sergienko A.V., Lysenko T.A., Kuyantseva A.M., Arlt A.V., Zatsepina E.E., Sarkisyan K.Kh., Efremova M.P., Shemonaeva M.V., Maslikova G.V., Sampieva K.T., Strugovschik Yu.S., Vrubel M.E., Alieva M
441-444
445-448
Scientific Review
449-455
456-462
Lecture
463-469