Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,087

Issue №12 (part 1) in 2012

Medical sciences
11-15
Aminova A.I., Zemlyanova M.A., Aminova A.I., Zemlyanova M.A., Vozgoment O.V., Maklakova O.A., Maklakova O.A., Lanin D.V., Baydina A.S., Atiskova N.G., Tolmacheva O.G.
16-21
22-26
27-30
31-35
Volkov A.A., Voronova O.V., Petrichko M.I., Budnik N.V., Dukhin A.R.
36-39
40-43
44-47
Grigorjeva J.V., Yamshchikov N.V., Bormotov A.V., Garifullina K.F.
48-51
52-58
59-61
Каrpоv S.M., Sarcisov A.A., Gandylan K.S., Karpov A.S., Ivenskiy V.N.
62-65
Klimashevich A.V., Nikolski V.I., Bogonina O.V., Antonov V.V.
66-70
71-77
78-81
82-85
86-90
91-95
96-99
Menzorov M.V., Shutov A.M., Makeeva E.R., Serov V.A., Saenko Y.V., Strakhov A.A.
100-103
Moskalenko G.V., Shvarcman G.I., Shahov D.V., Elshibaeva K.G., Nesterenko M.J., Kalugin A.M., Parfenov J.A.
104-107
108-111
112-116
117-120
121-124
125-128
129-131
132-136
Sklyar L.F., Li Y.A., Gerets A.G., Yakovleva N.D., Metalnikova I.N., Matskevich М.V.
137-141
142-145
Ustinova O.Y., Ustinova O.Y., Zemlyanova M.A., Zemlyanova M.A., Luzhetskiy K.P., Luzhetskiy K.P., Permyakov I.A., Rumyantseva A.N., Zvezdin V.N.
146-149
150-153
154-160
161-166
167-172
173-180