Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,441

Issue №7 (part 2) in 2014

Medical sciences
225-227
228-232
233-236
237-240
241-245
246-249
250-254
255-260
Botasheva V.S., Mozerov S.A., Stadnik N.A.
261-264
265-269
Gilmutdinova L.T., Gilmutdinova L.T., Sakhabutdinova A.R., Kutliakhmetov N.S., Khaybullina Z.R., Gilmutdinov A.R.
270-273
274-277
Gumilevskiy B.Y., Zhidovinov A.V., Derevyanchenko S.P., Kolesova T.V., Denisenko L.N.
278-281
282-285
286-289
Kit O.I., Frantsiyants E.M., Kaplieva I.V., Trepitaki L.K., Dimitriadi S.N.
290-294
295-298
299-303
Kundelekov A.G., Mikhnuk E.A., Andriaynov A.V., Kazmirchuk A.V., Vasilev-Stupalskiy E.A., Karimov M.S., Kuzin G.G., Barashova L.P., Berezhnoy A.G.
304-308
309-314
315-319
320-328
Nabatova O.S., Kit O.I., Goroshinskaya I.A., Pavlenko S.G., Surikova E.I., Nistratova O.V.
329-333
334-339
340-344
Patrusheva M.S., Gharti Chetri S., Marchenko O.Y., Patrushev A.S., Cavitskaya N.S.
345-348
349-352
353-356
Sazonova O.V., Isakova O.N., Gorbachev D.O., Sukhacheva I.F., Komarova M.V., Drozdova N.I.
357-363
Tikhonova I.V., Tankanag A.V., Kosyakova N.I., Chemeris N.K.
364-367
Tyurenkov I.N., Filina I.S., Gumilevskiy B.Y., Volotova E.V., Bakulin D.A.
368-371
372-375
376-381
382-385
Chaplygina E.V., Kornienko A.A., Kornienko N.A., Kaplunova O.A., Mukanyan S.S.
386-388
389-392
Shuvalova Y.V., Gerasimova N.G., Akhverdieva T.B., Kovalenko E.N., Lipatova N.A., Zotova L.V., Gorbatov V.A.
393-397
398-403
404-411
412-418