Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,087

Issue №2 (part 8) in 2015

Engineering
1607-1610
1611-1615
1616-1619
Korneev A.D., Goncharova M.A., Andriyantseva S.A., Komarichev A.V.
1620-1625
Krasinа I.B., Danovich N.K., Kazmina O.I.
1626-1631
1632-1636
1637-1641
1642-1646
Sarancha A.V., Gibadulin R.K., Sarancha I.S., Mitrofanov D.A.
1647-1651
1652-1657
1658-1664
1665-1670
1671-1675
1676-1680
Chemical sciences
1681-1688
Shapovalov N.А., Poluektova V.A., Gorodov A.I., Krayniy А.А., Vintskovskaya I.L., Ryadinskiy M.M.
1689-1693
Biological sciences
1694-1698
1699-1702
Geological and mineralogical sciences
1703-1708
Agricultural Science
1709-1714
Pharmaceutical Sciences
Boyarshinov V.D., Mikhalev A.I., Yushkova T.A., Konshina T.A., Ukhov S.V.
1715-1719
Economics
1720-1724
1725-1729
1730-1734
1735-1738
1739-1743
1744-1750
1751-1756
Fayruzov A.Y., Smirnov А.А.
1757-1760
Teaching Science
1761-1767
1768-1773
Khodanovich A.I., Sorokina I.V., Sokolov D.A., Esaulova Е.Е.
1774-1778
Psychological Science
1779-1783
History of Science
1784-1787
Political science
1788-1791
Sociological Science
1792-1796
Philology
Albekov N.N., Albekov N.N., Zherebilo T.V., Zherebilo T.V.
1797-1800
1801-1805
Philosophy of Science
Takhtamyshev V.G., Kharlamova G.S.
1806-1810
Jurisprudence
1811-1814