Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,087

Issue №2 (part 16) in 2015

Engineering
Andrianov N.M., Andrianov N.M., Mei Shunqi, Xue Yong
3459-3465
Bezuglov D.A., Kuzin A.P., Reshеtnikova I.V., Yukhnov V.I.
3466-3470
Bezuglov D.A., Reshеtnikova I.V., Yuhnov V.I., Engibaryan I.A.
3471-3475
3476-3483
Bykova I.S., Pripadchev A.D., Gorbunov A.A.
3484-3487
3488-3492
Erofeev V.T., Kalgin J.I., Martynov A.V., Salnikova A.I., Bogatov A.D., Kablov E.N., Startsev O.V., Varchenko E.A., Salimov S.A.
3493-3502
3503-3507
3508-3512
Shilovski V.N., Pitukhin A.V., Kostyukevich V.M., Golshtein G.Y.
3513-3517
Physics and mathematics
Azizov I.K., Belimgotov B.A., Kardanova Z.I., Tsipinova A.H., Erzhibova F.A.
3518-3522
Chemical sciences
Gismatulina Y.A., Sevastyanova Y.V., Budaeva V.V., Zolotukhin V.N.
3523-3526
Toktibayeva H.R., Bekzhigitova K.A., Dzhapparova M.T., Satyvaldiyev A.S., Imangaliyev T.A., Serkebayev M.K.
3527-3531
Biological sciences
3532-3535
3536-3538
3539-3543
Scherbakova Y.V., Akulov A.N., Akhmadullina F.Y., Karimova F.G.
3544-3548
Agricultural Science
3549-3553
Economics
3554-3558
3559-3563
3564-3568
3569-3571
Simonenko N.N., Pashkovskij M.J.
3572-3577
3578-3583
3584-3588
3589-3592
3593-3597
Teaching Science
Krasinа I.B., Danovich L.M., Datsenko E.P., Petel N.I.
3598-3603
3604-3608
3609-3612
3613-3618
Arts
3619-3623
Cultural
3624-3628
3629-3633
Sociological Science
3634-3638
Philology
3639-3642
3643-3657
Philosophy of Science
3658-3662
Jurisprudence
3663-3666