Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,441

Issue №4 (part 2) in 2012

Medical sciences
Bagmetova V.V., Krivitskaya A.N., Tyurenkov I.N., Berestovitskaya V.M., Vasilyeva O.S.
243-246
247-251
252-255
Vasilyva О.А., Kubrin E.A., Karpov S.M., Shevchenco P.P.
256-259
260-263
264-269
Dzhidzhikhiya K.M., Кade А.K., Zanin S.A., Samosledova D.A., Dzhidzhikhiya Z.M.
270-273
274-277
278-282
283-287
Komleva N.E., Spirin V.F., Bakutkin V.V., Skvortsov V.O., Bolshakov A.A., Glazkov V.P., Daurov S.K.
288-290
291-294
295-298
299-305
306-310
Lazanovich V.A., Stepanyuk V.N., Smirnov G.A., Markelova E.V., Kostyushko A.V.
311-315
316-322
323-327
328-334
335-339
340-343
344-346
347-351
352-355
356-360
Turmova E.P., Silaev A.A., Domjalov I.G., Gromovoy R.M.
361-366
367-370
Khadartsev A.A., Morozov V.N., Khrupachev A.G., Karaseva Y.V., Morozova V.I.
371-375
376-380
381-385
386-390
Biological sciences
Kiselev D.A., Korneeva O.S., Motina E.A., Shuvaev P.V.
391-395
396-400
401-405
Pharmaceutical Sciences
406-409
Kuznetsova L.S., Kabakova T.I., Karpenko V.A., Glushko A.A., Mazurina M.V.
410-414
415-419
Scientific Review
Abrosimov V.N., Aronova E.V., Glotov S.I.
420-424
Berdyugin K.A., Chertkov A.K., Stadler D.I., Klimov M.E., Berdyugina O.V., Bets A.E., Gusev D.А., Novitskaya E.V.
425-431