Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,441

Issue №9 (part 1) in 2015

Technical science
Boyarshinova I.N., Ismagilov T.R., Potapova I.A.
9-13
14-18
19-22
23-27
28-32
Mokhov V.A., Kubil V.N., Kuznetsova A.V., Georgitsa I.V.
33-38
39-43
Nikhamkin M.A., Konev I.P., Sazhenkov N.A., Samodurov D.A., Toropitsina A.V.
44-49
Nusupov К.K., Beysenkhanov N.B., Beysembetov I.K., Kenzhaliev B.K., Seytov B.Z., Bakranova D.I.
50-55
56-62
63-70
71-75
76-81
82-86
Khviyuzov S.S., Bogolitsyn K.G., Bogolitsyn K.G., Gusakova M.A., Zubov I.N.
87-90
Shamsuvaleeva E.S., Arinina A.V., Salakhov N.V.
91-95
Economics
Avdeeva T.V., Panko Y.V.
96-100
101-105
Anischenko Y.A., Ragozina M.A., Safronov M.V.
106-110
111-115
116-119
120-124
125-128
129-132
133-136
137-141
142-146
147-151
152-155
156-159
160-164
165-168
169-173
174-177
178-181
182-185
186-190
191-195
196-199